Vijf cadeauboekjes met de mooiste verzen over liefde, geluk, troost en levenswijsheid

Van de liefde wil ik zingen

€9,99 - BESTEL HIER

Dit boek bevat een bundeling van zijn mooiste teksten over de liefde.

Van de liefde wil ik zingen

Van de liefde is mijn lied

Van de liefde wil ik zingen

Anders zing ik liever niet

Van de liefde wil ik zingen

Omdat liefde leven is

Wat de liefde is voor leven

Dat is het water voor de vis

 

Ik heb 't geluk geroken

€9,99 - BESTEL HIER

Dit boek bevat een bundeling van zijn mooiste teksten over geluk.

‘Het’

Ik heb ’t geluk ontmoet en zacht er mee

gesproken ‘k heb het geproefd en

aangeraakt ‘k heb het geluk geroken het

droeg geen rok het droeg geen das het

zei: dat ‘het’ onzijdig was.

 

 

 

In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten

€9,99 - BESTEL HIER

Dit boek bevat een bundeling van zijn mooiste troostende woorden

Als

mijn liefje, als ik sterven zal, die nacht

dan hoop ik dat je bij mij bent, Marie

't zal allemaal niet zo erg zijn als ik dacht

als jij maar 't laatste beeld bent dat ik zie

De klank van de lach

€9,99 - BESTEL HIER

Dit boek bevat een bundeling van zijn leukste verzen en taalgrapjes.

De miljonair

De miljonair staat op 't balkon

De tuinman maait het gras

En ergens denkt de miljonair:

Ik wou dat ik de tuinman was

 

 

 

Wijs is anders dan geleerd

€9,99 - BESTEL HIER

Dit boek bevat een bundeling van zijn mooiste levenswijsheden.

Wijsheid

Wijs is anders dan geleerd

nee… geleerd is niet verkeerd

maar wijs, dat is heel and’re koek

minder hersens… minder boek

wijsheid is voor ’t grootste part

iets meer denken met het hart.