Het nieuwe gebedenboek: meer dan een gebedenboek

Op zoek naar een nieuwe taal om zijn spirituele gevoelens en gewaarwordingen uit te drukken, was Toon Hermans een intuïtieve voorloper van de geestelijke verdieping die leraars als Eckart Tolle, Deepak Choprah of de Dalai Lama voorstaan, met eenzelfde eenvoud en vanzelfsprekendheid. Sommige teksten in dit boek zijn nooit eerder gepubliceerd. Ze werden teruggevonden in het immense archief van Toon Hermans, een schat van onuitgegeven liedjes, verzen, gedichten, beschouwende teksten, dagboekfragmenten, sketches en theaterideeën.  De unieke mix van mooie gebeden, spirituele gedachten en een snuifje typische humor maken dit Nieuw Gebedenboek tot een van de bijzonderste uitgaven in het Toon-jaar 2016.

Innerlijk groter

Een gedicht uit de ongepubliceerde bundel 'In het licht van de stilte'.

Deeltje

Het is mooi om af en toe eens te mediteren
over je eigen plaats in het totale alles,
in alles wat onze ogen waarnemen:
zeeën, land en wolken, zonnen, manen en sterren,
bergen en dalen, rivieren en wouden, bomen,
dieren, planten, bloemen.

Het is goed jezelf eens te zien
in dat onuitsprekelijke alles
om je tot het besef te voeren
dat je slechts een deeltje bent in het geheel,
maar wel een noodzakelijk deeltje.

In je kleine hulpeloze lichaam
de grote alles-wereld van God voelen
maakt je niet kleiner,
maar innerlijk groter.